1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کتاب دنیای طوطی های خاکستری

کتاب دنیای طوطی های خاکستری گابن

به بخش زیرین این عکس توجه کنید ! 

ترجمه و تالیف را مجبور شدیم خط بزنیم بنویسیم دنیای منقار کج ها 

چون به هیچ کس نمی توان اعتماد کرد حتی یک آدم فرهنگی هم می تونه دزد باشه 

تمام کارهای این کتاب غیر از ترجمه را انجام دادم اما ...

مجبورم کرد ازش شکایت کنم ایشان حالا مجبور شدند یک نوبت دیگر این کتاب را چاپ کنند و ضررو زیان وارد شده به این مجموعه را بازگردان کنند 

بنده تنها به اون شخص اجازه داده بودم دنبال مراحل اداری برای چاپ این کتاب برود اما ایشان رفته کتاب را به نام خودش در کتاب خانه ملی ثبت کرده بود !

حالا مجبوره یک بار دیگر این کتاب را چاپ کند و تحویل ما بدهد !! 

این دزدی فرهنگیه اگر مادیان سرقت می شد شاید گذشت می کردم اما این گونه لاشخوری ها را نمی توانم تحمل کنم 

ظرف دو ماه آینده این کتاب دوباره منتشر می شود

این پیغامیست به افراد متخلف که بدانند امید شایگان مدیر دنیای منقارکج ها در مقابل هرگونه تخلفاتی از سوی افراد که منجر به آسیب شود ساده گذر نخواهد کرد.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top