1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

روزلاي شکيل

روزلاي شکيل

طولش 36 سانتيمتر و ميط زيستش جنوب غربي استراليا است . پيشاني و بالاي سر نرها قرمز و پررنگ مي باشد . گلو و صورت تا نزديکي چشم ها زرد . سينه و شکم بنفش تا آبي و پرهاي پوششي بال سبزند . پيشاني و بالاي سر ماده قهوه اي يا سبز قهوه اي مي باشد . صورت و گلو زرد کم رنگ است . تنها نوع ماده است که روي تخم ها مي خوابد و از جوجه مراقبت مي کند . بين 4 تا 5 تخم گذارده و جوجه ها پس از 19 روز از تخم در آمده و 5 هفته بعد لانه را ترک مي کند .

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top