1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی کاییک کله سیاه یا شکم سفید

طوطی کله سیاه کاییک  Black-headed Parrot

P. m. pallidus پاینس

این طوطی زیبا کاییک در سراسر رودخانه معروف امازون زیست می کند. برزیل کلمبیا اکوادور و پرو ونزولا و...

انها جزء طوطیهای متوسط کوچک جثه هستند.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top