1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی سنگالی Senegal Parrots

Senegal Parrots طوطی های سنگالی

Poicephalus senegalus senegalus شاید شناخته شده ترین و محبوب ترین عضو خانواده Poicephalus ها باشند، که شامل Meyer ، Red-bellied و Jardine میشود.

طول عمر: 20-30 سال (تا 50 سال هم دیده شده)

اندازه: 23-26 سانتیمتر (تقریبا هم اندازه عروس هلندی)

وزن: 110 تا 170 گرم

سه زیر گونه شناخته شده اند. آنها در نوع رفتار تفاوتی با هم ندارند ولی براحتی از روی رنگ پرهای شکم قابل تشخیص هستند.

Senegal Parrot / Poicephalus senegalus senegalus (the nominate subspecies)

تفاوت ظاهری: زردی پرهای شکم

Reichenow's Orange-bellied Parrots / Poicephalus senegalus mesotypus:

تفاوت ظاهری: کلا مقداری رنگ پریده تر، نارنجی پررنگ تر در ناحیه شکم.

Red-vented Parrots / Poicephalus senegalus versteri:

تفاوت ظاهری: سبزه تیره در نیمتنه بالایی، شکم نارنجی/قرمز تیره

و اما چگونگی تشخیص سنگال نر از ماده

1-كله سنگال نر بزرگتراز ماده هست .....كلا در تمام انواع طوطی ها چنین قانونی داریم اما در مورد سنگال خیلی مشهوده.

2-راس مثلث سبز رنگ روی سینه سنگال اگر كوتاه بود و به پاها نرسیده بود نر هست و اگر كشیده شده بود و تا بین پاها رفته بود ماده هست

در شكل زیر راست نر هست و چپ ماده:

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top