1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

پرنده ی من کلمات زشت و صداهای ناهنجار یاد گرفته

"پرنده ی من کلمات زشت را یاد گرفته و صداهای ناهنجار و آزار دهنده در می آورد ..من واقعا نگران هستم ."


این سخن برای شما آشناست؟ این یکی از مشکلات بسیار رایج صاحبان طوطی های سخن گو هست که اکثرا با آن مواجه میشوند .

نگران نباشید ما با هم این مشکل را حل خواهیم کرد.

قدم اول: اول از همه شما باید آن رفتار را نادیده بگیرید و اصلا نسبت به آن عکس العملی نشان ندهید .منظور از عکس العمل هر چیزی میتواند باشد (مثلا یک خنده .یک اخم .یک صدایبلند و هر واکنشی که طوطی به شما نگاه کند و توجه آن را جلب کند)

مطمئن باشید که وقتی کلمه ای را به کار میبرد منتظر عکس العمل شما هست .

هر گونه واکنشی از طرف شما یعنی تشویق طوطی به ادامه تکرار آن حرف است.

قدم دوم : سعی کنید زمانی را برای تکرار کلمات خوب به کار ببرید و همراه با تکرار کلمات خوب از طرف طوطی خود به او جایزه دهید و اورا تشویق کنید.

قدم سوم : آگاه کردن دوستان و خانواده خود ...تا از به کار بردن کلمات زشت خودداری کنند و اگر متوجه حرف بدی از طرف طوطی شما شدند هیچ گونه واکنشی بروز ندهند

مترجم: sayojan

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top