1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

معتبرترین برندهای جهان در منقارکج ها

OMID-shayegan-azar-brands


ایدئولوژی و دیدگاه من در مورد شکارچی ها: آنها کثیف ترین جانداران روی زمین هستند یک حقیقت یا راز را در مورد خودم فاش می کنم همیشه در سر داشتم یک روز اسلحه و کاردی تهیه کنم و به مناطقی که شکارچیان تردد دارند مثل فریدون کنار و تالاب ها بروم و تا حد امکان خود شکارچی ها را شکار کنم و در نهایت در این راه با لذت واقعی کشته شوم اما اون کثافت ها شانس آورده اند که عشق به مادرم و خانواده اجازه نمی دهد به آرزویم برسم. 

همیشه یک مشت نالایق نادان امور را در دست می گیرند و ما می بایست تاوان پس بدهیم از آیندگان و نسل های بعدی فحش خواهیم خورد  آنها خواهند گفت پدران ما چقدر بی شعور بوده اند که درک درستی از محیط زیست و حفاظت از آنرا را نداشته اند و چه گونه های مهم جانوری و گیاهی را نابود کردند. مارا با آن آقایان که با جنازه شکار شده ببر مازندران عکس یادگاری گرفته اند یکی خواهند دانست.

کوروش و داریوش یک روزگاری یک گوه هایی خوردند تمام شد رفت قبل و بعد از آن ما بربر بوده و هستیم 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top