سلام به همه گی
من امروز میخوام برم اصفهان
خیلی خوشحالم
جمعه بر میگردم
برگشتم همه چیرو براتون تعریف میکنم
سپاس