تشخیص و تعیین سن و جنسیت طوطی

تعیین سن طوطی های لوری و لوریکیت

تعیین سن طوطی های لوری و لوریکیت

تعیین سن طوطی های لوری

لوری ها در ابتدا منقارهای کوتاهی دارند و از انجا که زیاد اهل جویدن چوب و غیره نیستند

و از غذاهای نرم تغذیه می کنند پس از گذشت زمان های طولانی منقار انها بسیار بلند خواهد شد

در دوران جوجگی دارای پرهایی کدر هستند و در جوانی پرهای انها شفاف میشود.

دیدگاهتان را بنویسید