دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

تقویت سخنگویی در کاسکو و طوطی سانان

تعداد زیادی از پرندگان مانند طوطی ها و یا مینا در خانه ها نگهداری می شون که این پرندگان قادر به سخنگویی هستن. آموزش کلمه تکی اول و یا عبارت جمله ای اول سخت ترین قسمت آموزش سخنگویی می باشد. زمانیکه پرنده اولین عبارت یا کلمه را فرا گرفت آموزش سایر کلمات بسیار راحت تر می شود. روشهای سخنگویی بهتر: تکرار: بعد از اینکه پرنده اولین کلمه را یاد گرفت تکرار آن کلمه را زیاد کنید تکرار زیاد باعث می شه به مرور پرنده کلمه را درست و واضح بیان کند. بعد از واضح شدن کلمه تکرار را باز فراموش نکنید به مرور کلمه جز صداهایی می شود که طوطی تقلید می کند و یا بع عبارتی ملکه ذهنش می شود. در مرحله بعد کلماتی را که پرنده یاد گرفته با تن صداهای مختلف تکرار کنید مثلا اگر کلمه اسم پرندست با لحن های مختلف صداش کنید. زمان تمرین با پرنده را ضبط کنید و وقتی حضور ندارین برایش بگذارید. جایزه و تشویق: زمانیکه پرنده کاری را که هدف ما بوده انجام می دهد دادن جایزه بسیار مطلوب است. زمانیکه پرنده کلمه را می گوید باید جایزه ای مثل خوراکی تشویقی , اسباب بازی و یا توجه و محبت مثل بئس کردن سر پرنده و یا توازش سرش انجام شود. از موارد سخت آموزشی حذف کردن کلمه بد از ذهن پرنده است شده زمانی پرنده شما کلمه زشت و یا بدی را فرا می گیرد و شما دوست ندارین پرنده کلمه را تکرار کند برای این عمل زمانیکه پرنده کلمه را می گوید بهش توجهی نکنید و لبخند نزده حتی نگاهش نکنید به مرور پرنده کلمه را تکرار نخواهد کرد. تامین نیازهای اولیه: زمانیکه نیازهای اولیه پرنده رفع شده باشد بسیار سریعتر سخنگو می شود و حرف زدنش واضح می شود.مطمئن شوین که پرنده غذا و آب کافی در اختیار دارد و جایش راحت بوده و حس امنیت دارد. خواب پرنده را تنظیم کنید تا دچار کم خوابی و خستگی نشود.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید