سیستم اسکلتی طوطی

سیستم اسکلتی طوطی

اسکلت پرندگان بسیار منحصر بفرد و در بسیاری گونه های مخصوص سازگار با پروازهای طولانی مدت است

بسیار سبک و ظریف هستند اما مقاوم و قدرتمند

اکثر استخوان ها بلند و توخالی اما همانطور که گفته شد قوی هستند

اما اکثر آنها در اسارت از کمبود کلسیوم رنج می برند و تنها یک روز قبل مرگ که پرنده فلج شده یا تشنج می کند

و دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست قابل تشخیص است

جناق سینه نقش بسیار مهمی جهت حفظ تعادل و جلوگیری از وارونه شدن پرنده هنگام پرواز دارد

و همچنین جلوگیری از پارگی های احتمالی در اثر سقوط و خطرات احتمالیپاسخی بگذارید