پایسفالوس ها

 طوطی آفریقایی کاپ

African Cap Parrot

 طوطی آفریقایی کاپ

African Cape Parrot

Poicephalus robustusدر نامگذاری علمی قدیم این جنس دارای سه زیر گونه با نامهای Poicephalus robustus robustus و 
Poicephalus robustus suahelicus و Poicephalus robustus fuscicollis بود ولی در نامگذاری جدید و با آزمایشات و مورفولوژی جدید هر کدام از زیرگونه ها به یک گونه مستقل ارتقا یافته اند که به شرح زیر می باشد: 
طوطی کلاه دارآفریقای جنوبی Poicephalus robustus 
طوطی کلاه دار کله خاکستری آفریقای شرقی با نام انگلیسی Grey-Headed Parrot و نام علمی Poicephalus fuscicollis suahelicus که به اختصار آن را (P.f.s.) می نامند
طوطی کلاه دار گردن قهوه ای آفریقای غربی با نام Brown-Necked Parrot و نام علمی Poicephalus fuscicollis fuscicollis که به اختصار آن را (P.f. f.) می نامند.

پراکنش : 
همانطور که از نامگذاری این پرنده مشخص است بومی شرق، غرب و جنوب آفریقاست.

مشخصات ظاهری: 
اندازه جثه این پرنده 32 سانتیمتر و وزن اش بدن 310 تا 400 گرم است. رنگ پرهای این طوطی الوان است. پرهای سر و گردن زیتونی-زرد مایل به سبز و در برخی قهوه ای است. یک لکه قهوه ای یا قرمز بر روی سر(معروف به کلاه) که در نرهای برزگسال دیده می شود و در ماده ها کمرنگ یا به رنگ قرمز- صورتی است. دمگاه سبز با سایه آبی، پرهای روی ران و خمیدگی بالها(کت) نارنجی- قرمز،دم سیاه- قهوه ای، حلقه چشمی ساده و سفید و رنگ چشم ها قهوه ای تیره است.

پرندگان جوان:
رنگ سر و کله در پرندگان جوان سبز روشن مایل به قهوه ای است. رنگ بدن سبز-زیتونی تیره، رنگ پیشانی پرنده های ماده در هر دو زیر گونه (P.f. f.) و (P.f.s.) تا 7 ماهگی مایل به نارنجی است و تا 9 ماهگی کامل رنگ می گیرد ولی رنگ کله پرنده نر نقره ای می باشد

تغذیه: 
این پرنده در طبیعت بیشتر از میوه ها و برگ درختان تغذیه می کند هر چند که به دانه ها نیز علاقه مند است. گیاهانی مانند گلابی وحشی سفید، آلوی وحشی، راش، لیلکی، انجیر جنگلی و غیره… به دلیل همین رژیم غذایی تربیت کنندگان به پرورش آن به عنوان حیوان خانگی علاقه نشان نمی دهند. در صورتی که از جوجگی نگهداری شود توانایی تقلید صدای انسان وسایر صداها را دارد.

Brown-necked Parrot

Poicephalus fuscicollis

Grey-headed Parrot

African Cape Parrot

طوطی آفریقایی کلاه دار

طوطی کاپ

این طوطی با نام انگلیسی African Cape Parrot و نام علمی Poicephalus robustus
شناخته می شود.
در نامگذاری علمی قدیم این جنس دارای سه زیر گونه با نامهای Poicephalus robustus robustus و 
Poicephalus robustus suahelicus و Poicephalus robustus fuscicollis بود ولی در نامگذاری جدید و با آزمایشات و مورفولوژی جدید هر کدام از زیرگونه ها به یک گونه مستقل ارتقا یافته اند که به شرح زیر می باشد: 
طوطی کلاه دارآفریقای جنوبی Poicephalus robustus 
طوطی کلاه دار کله خاکستری آفریقای شرقی با نام انگلیسی Grey-Headed Parrot و نام علمی Poicephalus fuscicollis suahelicus که به اختصار آن را (P.f.s.) می نامند
طوطی کلاه دار گردن قهوه ای آفریقای غربی با نام Brown-Necked Parrot و نام علمی Poicephalus fuscicollis fuscicollis که به اختصار آن را (P.f. f.) می نامند.

پراکنش : 
همانطور که از نامگذاری این پرنده مشخص است بومی شرق، غرب و جنوب آفریقاست.

مشخصات ظاهری: 
اندازه جثه این پرنده 32 سانتیمتر و وزن اش بدن 310 تا 400 گرم است. رنگ پرهای این طوطی الوان است. پرهای سر و گردن زیتونی-زرد مایل به سبز و در برخی قهوه ای است. یک لکه قهوه ای یا قرمز بر روی سر(معروف به کلاه) که در نرهای برزگسال دیده می شود و در ماده ها کمرنگ یا به رنگ قرمز- صورتی است. دمگاه سبز با سایه آبی، پرهای روی ران و خمیدگی بالها(کت) نارنجی- قرمز،دم سیاه- قهوه ای، حلقه چشمی ساده و سفید و رنگ چشم ها قهوه ای تیره است.

پرندگان جوان:
رنگ سر و کله در پرندگان جوان سبز روشن مایل به قهوه ای است. رنگ بدن سبز-زیتونی تیره، رنگ پیشانی پرنده های ماده در هر دو زیر گونه (P.f. f.) و (P.f.s.) تا 7 ماهگی مایل به نارنجی است و تا 9 ماهگی کامل رنگ می گیرد ولی رنگ کله پرنده نر نقره ای می باشد

تغذیه: 
این پرنده در طبیعت بیشتر از میوه ها و برگ درختان تغذیه می کند هر چند که به دانه ها نیز علاقه مند است. گیاهانی مانند گلابی وحشی سفید، آلوی وحشی، راش، لیلکی، انجیر جنگلی و غیره… به دلیل همین رژیم غذایی تربیت کنندگان به پرورش آن به عنوان حیوان خانگی علاقه نشان نمی دهند. در صورتی که از جوجگی نگهداری شود توانایی تقلید صدای انسان وسایر صداها را دارد.

اطلاعات بیشتر:

این طوطی با نام انگلیسی African Cape Parrot و نام علمی Poicephalus robustus
شناخته می شود.

در نامگذاری علمی قدیم این جنس دارای سه زیر گونه با نامهای Poicephalus robustus robustus و

Poicephalus robustus suahelicus و Poicephalus robustus fuscicollis بود ولی در نامگذاری جدید و با آزمایشات و مورفولوژی جدید هر کدام از زیرگونه ها به یک گونه مستقل ارتقا یافته اند که به شرح زیر می باشد:

طوطی کلاه دارآفریقای جنوبی Poicephalus robustus

طوطی کلاه دار کله خاکستری آفریقای شرقی با نام انگلیسی Grey-Headed Parrot و نام علمی Poicephalus fuscicollis suahelicus که به اختصار آن را (P.f.s.) می نامند

طوطی کلاه دار گردن قهوه ای آفریقای غربی با نام Brown-Necked Parrot و نام علمی Poicephalus fuscicollis fuscicollis که به اختصار آن را (P.f. f.) می نامند.

طوطی آفریقایی کلاه دار African Cape Parrot

پراکنش : همانطور که از نامگذاری این پرنده مشخص است بومی شرق، غرب و جنوب آفریقاست.

طوطی آفریقایی کلاه دار African Cape Parrot

مشخصات ظاهری:

اندازه جثه این پرنده ۳۲ سانتیمتر و وزن اش بدن ۳۱۰ تا ۴۰۰ گرم است. رنگ پرهای این طوطی الوان است. پرهای سر و گردن زیتونی-زرد مایل به سبز و در برخی قهوه ای است. یک لکه قهوه ای یا قرمز بر روی سر(معروف به کلاه) که در نرهای بزرگسال دیده می شود و در ماده ها کمرنگ یا به رنگ قرمز- صورتی است. دمگاه سبز با سایه آبی، پرهای روی ران و خمیدگی بالها(کت) نارنجی- قرمز،دم سیاه- قهوه ای، حلقه چشمی ساده و سفید و رنگ چشم ها قهوه ای تیره است.

12967587194 طوطی آفریقایی کلاه دار African Cap Parrot

پرندگان جوان: رنگ سر و کله در پرندگان جوان سبز روشن مایل به قهوه ای است. رنگ بدن سبز-زیتونی تیره، رنگ پیشانی پرنده های ماده در هر دو زیر گونه (P.f. f.) و (P.f.s.) تا ۷ ماهگی مایل به نارنجی است و تا ۹ ماهگی کامل رنگ می گیرد ولی رنگ کله پرنده نر نقره ای می باشد

تغذیه: این پرنده در طبیعت بیشتر از میوه ها و برگ درختان تغذیه می کند هر چند که به دانه ها نیز علاقه مند است. گیاهانی مانند گلابی وحشی سفید، آلوی وحشی، راش، لیلکی، انجیر جنگلی و غیره… به دلیل همین رژیم غذایی تربیت کنندگان به پرورش آن به عنوان حیوان خانگی علاقه نشان نمی دهند. در صورتی که از جوجگی نگهداری شود توانایی تقلید صدای انسان وسایر صداها را دارد.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید