طوطی اکلکتوس

طوطی اکلکتوس

اکلکتوس

طوطی اکلکتوس Eclectus roratus

پرورش: تا دهه ۱۹۶۰ به ندرت صورت می گرفت، از ان پس به اندازه کافی موجود می باشد.

میزان تلفات در میان اکلکتوس های وارداتی زیاد است اما امروزه خوشبختانه تقریبا کل تقاضای داخلی توسط پرنده های پرورشی تامین می شود.

تعداد تخمها: 2 و به ندرت 1

زمان خوابیدن روی تخم ها: 28 تا 30 روز

مدت اقامت پرندگان جوان در اشیانه: حدود 11 هفته ماده ها که پیوسته در حال لانه سازی هستند به طور متوالی از چندین تخم مراقبت می کنند.

بلافاصله پس از انقضای موعد از تخم درامدن تخم های ناموفق را می شکنند.

دست کم 7 زیرگونه شناخته شده است که فقط 3 تای انها در پرورشگاه های پرندگان وجود دارد:

نژاد اسمی E.r.vosmaeri جزایر ملوکای جنوبی

e.r.polychloros جزایر پاپوای غربی و جزایر تروبرواند و مجمع الجزایرهای دانتر کاستو و لوئیسیاد.

ماده های دو زیر گونه e.r.cornelia سومبا و e.r.riedeli جزایر تانیمبار کاملا قرمز هستندو در دو خیلی به ندرت در پرورشگاه پرندگان یافت می شوند.

الکتوس بزرگ ملوکای شمالی و مرکزی

اطلاعات بیشتر

طوطی های اصیل

طوطی ای اصیل اغلب ک تحرک هستند.

طول آنان بسته به رگه مربوطه بین 35-43 سانتیمتر است. 
تمام طوطی های اصیل به گروه اکلکتوس رو را توس تعلق دارند که جمعا” ده شاخه دارند. 
منطقه زیست آنان شمال شرق استرالیا جزایر ملوک تانیبارین-آرو-زالومون و بیسمارک تشکیل 
می دهد.علامت مشخصه خاص طوطی های اصیل آن است که جنس نر و ماده رنگ آمیزی مختلف دارند.

رنگ نر ها سبز علفی است و رنگ ماده ها قرمز تا قرمز قهوه ایی است.

برخی از طوطی های اصیل که خوب تطابق یافته اند-ممکن است بسیار اهلی شده و به ندرت جیغ بکشند.

طوطی اصیل گینه جدید

طولش 33 سانتیمتر و محل زیستش مناطق ساحلی شرق و جنوب شرقی استرالیاست .

هر دو جنس دارای رنگ آمیزی یکسانی می باشند .

سر ماده کوچک تر و باریک تر از نر است .

سر و بدن پرنده قرمز و ناحیه گلو و قسمتهای جلوی بالها و شاه پرها و پرهای دم آبی اند.

بین 4 تا 8 تخم گذارده و جوجه ها پس از 21 روز از تخم در می آیند و پس از 6 تا 7 هفته دیگر لانه را ترک می کنند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید