طوطی های لوری - لوریکیت ها

لاریکیت آبی خوی یا پیشانی آبی

Pinterest Blue-fronted Lorikeet

لاریکیت آبی خوی یا پیشانی آبی

Blue-fronted Lorikeet

Charmosyna toxopei

lorikeets آبی خوی یا پیشانی آبی معمولا به صورت جفت زندگی می کنند، اما ممکن است گروه های تا 10 نفر تشکیل می دهند. آنها به حدود 16 سانتی متر (6.3 اینچ) رشد می کنند.

همانند سایر لوریکیت های کوچک استرالیایی از شهد گلها تغذیه میکند.

نخستین بار در سال 1980 بطور رسمی شناسایی و کشف شد.

در سال 1994 گونه ای در معرض تهدید و در معرض انقراض قرار گرفت

و از سال 2000 در لیست گونه های در خطر انقراض قرار گرفت

در دو منطقه حفاظت شده در Buru، گونانگ Kapalat مادا (1380 کیلومتر مربع) و Waeapo 50 کیلومتر مربع یافت می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید