دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

کاسکو در چه سنی سخنگو می شود؟

کاسکو یکی از محبوب ترین حیواناتی می باشد که بعنوان پت یا پرنده خانگی در دنیا نگهداری می شود با صبر و تمرین درست بیشتر کاسکوها می توانند حرف زدن و همچنین تقلید سایر صداها را فرا بگیرن. طبق تحقیقات بطور معمول کاسکوها در سن ۱تا ۲ سالگی به مرور قادر به تقلید می شون به ندرت دیده می شود کاسکویی در سن ۴-۶ ماهگی توانایی حرف زدن پیدا کند. برخی از کاسکوها هرگز حرف نمی زنن و تنها صداهای متفرقه را تقلید می کنند. پتانسیل: فرایند یادگیری سخنگویی در کاسکوها با یادگرفتن سوت ها و صداهایی متفرقه شروع می شود.کاسکو سخنگو می تواند در بین حرفهای انسان کلماتی را انتخاب کرده و فرا بگیرد بدون اینکه بطور عمدی کسی با او تمرین کرده باشد. کاسکو توانایی یادگیری چندین لغت و همچنین عبارات را همزمان دارد این طوطی از تقلید صدای تلفن تا صدای تانکر آب توالت را می تواند تقلید کند. تمرین سخنگویی با کاسکو را از سنین جوجگی شروع کنید تا کلمات به گوشش آشنا شود صداهای عجیب و خاص توجه کاسکو را بر می انگیزد و به سرعت فرا می گیرد بنابراین از بکاربردن صداهای ناخوشایند در اطرف طوطی خودداری کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید