طوطی های کانور

کانور بناپارت

BONAPARTE’S CONURE

کانور بناپارت

BONAPARTE’S CONURE

با نام علمی Pyrrhura lucianii

هم چنین با عنوان پاراکیت دیوله Deville’s Parakeet نیز مشهور می باشد.

طول بدن این طوطی تقریبا ۲۲ سانتی متر است و هیچ اطلاعاتی از وزن تقریبی آن در دسترس نیست.

به طور کلی این طوطی دارای یک نژاد می باشد. هر دو طوطی نر و ماده عمدتا به رنگ سبز دیده می شوند و تاج به رنگ قهوه ای تیره است. پیشانی، گونه ها و صورت به رنگ قهوه ای/قرمز دیده می شود. پوشش گوش به رنگ زرد/قهوه ای می باشد. ناحیه ی سینه به رنگ سبز و در مرکز شکم یک الگوی قرمز/قهوه ای دیده می شود. دم قرمز/قهوه ای ولی در ناحیه ی پایه ی دم به رنگ سبز دیده می شود. منقار خاکستری تیره، حلقه چشم لخت و سفید رنگ و چشم ها به رنگ قهوه ای دیده می شوند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید