دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

کانور گردن سفید

کانور گردن سفید WHITE-NECKED CONURE با نا علمی Pyrrhura albipectus هم چنین با عناوین پاراکیت گردن سفید،کانور سینه سفید و پاراکیت سینه سفید نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۴ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۸۳ گرم می باشد. این طوطی به طور کلی دارای یک نژاد می باشد. هر دو طوطی نر و ماده دارای تاج قهوه ای / خاکستری می باشند. پوشش روی گوش به رنگ زرد تا نارنجی می باشد. این طوطی دارای یک یقه سفید گسترده می باشد. بالای گردن تا سینه به رنگ زرد دیده می شود. شکم به رنگ سبز/ زیتونی دیده می شود. پرهای اولیه و پوشش بال به رنگ قرمز است. دم سبز رنگ با نوک کبود دیده می شود. منقار قهوه ای/خاکستری می باشد و چشم ها قهوه ای هستند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید