طوطی های کانور

کانور گوش قرمز کوبیرو

کانور گوش قرمز کوبیرو

کانور گوش قرمز کوبیرو

Red-eared Parakeet

Red-eared Parakeet

Pyrrhura hoematotis

اندازه:25 سانتیمتر

باهوش فعال و بازیگوش

سر و صدا متوسط

طول عمر:احتمالا 10 سال

میوه و سبزیجات و دانه ها

4 تا 6 تخم در هر تخم گذاری

بیرون امدن جوجه از تخم پس از 23 تا 25 روز

ترک لانه بعد از 7 هفته

زیستگاه:ونزوئلا

گزارشIUCN:حداقل نگرانی

زندگی در اجتماعات کوچک خارج از فصل تولید مثل

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید