دسته بندی نشده

پاراکیت تووئی

طوطی پیشانی زرد

کانور تاج رزی

کانور آزورو

کانور پریجا

طوطی کوتوله گیلوینک

کایک شکم سفید

لوریکیت کهل

لوریکیت ژوزفین

سر و صدای عادی طوطی ها

برای طوطی خود غذا بپزید

پیرایش ناخن طوطی

زبان بدن طوطی ها

فنچ زبرا

سایتیس چیست؟

کانور گوش قرمز

پاراکیت چاتام

طوطی آمازون توکومان

پاراکیت کوهستان

پاراکیت چانه نارنجی

طوطی سر آبی

طوطی بال برنزی

پروت لت مکزیکی

کاکادو کاکل سفید

لوریکیت بیاک

لوریکیت ماسنبروک

طوطی آمازون مارتینیک

کانور کاکتوس

طوطی پسکیت

طوطی منقارکلفت

طوطی ببری نقاشی شده

طوطی درخشان کریمسون

طوطی قرمز براق

طوطی کوتوله میک

مرغ عشق گونه سیاه

طوطی سر قهوه ای

پاراکیت گردن زمردی

کاکادو براق سیاه

پاراکیت چاتم

طوطی آمازون امپراتور

کاکادو سیاه کارنابی

طوطی کلاه آبی بدن قرمز

پاراکیت سینه قرمز

پاراکیت سیشلز

کانور گردن سفید

لوریکیت کارولین

پاراکیت اووآ

کورلا کوچک

کانور سرخاکستری

کاکادو سیاه بائودین

لوری راه راه زرد

لوریکیت استفان

طوطی شکم سفید

مرغ عشق صورت قرمز

طوطی سینه بنفش

لوریکیت همیشه بهار

طوطی طاس

کانور ال اورو

پاراکیت سر شکوفه ای

Rufous Hornbill

لوریکیت دوچس

لوریکیت یاقوتی

GUAIABERO

لوریکیت تاج بنفش

طوطی آمازون منقار زرد

لوریکیت فلورس

لوریکیت پیگمی رگه ای

پروت لت تپویی

طوطی تاج سفید

لوریکیت کلاه خردلی

کاکادوسفید

طوطی سینه سرخ ماسک دار

طوطی شانه زیتونی

پروت لت صورت زرد

پاراکیت بارد

طوطی سرسیاه

کانور جنوبی

طوطی آمازون سر زرد

طوطی راپل

لوری گردن بنفش

لوریکیت گلدی

پاراکیت سر خاکستری

طوطی ببری فروتن

لوریکیت آراسته

پاراکیت پیشانی نارنجی

پاراکیت اوویا

ماکائو لیر