گونه ها و نژادهای طوطی

 • انواع گونه های طوطی سانان
 • پاراکیت ها
 • طوطی های کاکاتو – کاکادوها
 • طوطی های ماکائو – آرا
 • کاسکو – طوطی خاکستری کنگو – تیمنه
 • پایسفالوس ها
 • طوطی اکلکتوس
 • لوری ها و لاریکیت ها
 • طوطی های آمازون
 • طوطی های پاینس
 • طوطی های پروتلت یا فورپوس
 • طوطی های خفاشی
 • طوطی های رزیلا
 • الکساندر پاراکیت – شاه طوطی و ملنگو
 • عروس هلندی – کاکاتیل
 • مرغ عشق – باجریگار
 • طوطی برزیلی – فیشر و لاوبرد
 • طوطی های دم راکتی یا دم پارویی
 • طوطی های انجیری
 • طوطی های کانور
 • مرغ مینا

محصولات جدید

دنیای منقار کج ها

 • اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان
 • آناتومی طوطی سانان
 • بیماری های طوطی سانان
 • اصول تغذیه صحیح طوطی ها
 • تشخیص و تعیین سن و جنسیت طوطی
 • تکثیر و پرورش جوجه طوطی
 • رفتارشناسی و روانشناسی طوطی ها
 • طوطی های دورگه هیبرید
 • طوطی های منقرض شده