Double-eyed Fig Parrot

طوطی های انجیری

بسیار کوچک هستند و اغلب آنها حتی کوچکتر از مرغ عشق می باشند. نام گذاری آنها براساس غذای مورد علاقه ی شان یعنی انجیر می باشد. رژیم غذایی آنها پس از انجیر شامل میوه های دیگر ، شهد ، گل ها ، سوسک و لارو حشرات می باشد. طوطی انجیری در جنگل های استوایی اطراف درختان انجیر زندگی می کنند. آنها علاقه ی زیادی به زندگی در تاج درختان دارند و لا به لای شاخ و برگ ها پنهان می شوند. فصل تولید مثل در ماه جولای شروع می شود و اقدام به ایجاد دالان های تودرتو در تنه ی درختان مرده یا شاخه ی درختان جنگلی می نماید . تخم پس از ۲۲ روز تبدیل به جوجه می شود و جوجه ها پس از ۴۵-۵۰ روز بعد دارای پر می شوند و ۱۴ روز بعد جوجه ها می توانند به طور مستقل از پدر و مادر خود جدا شوند. با توجه به پاکسازی مناطق جنگلی استرالیا برای کشت نیشکر و ایجاد چراگاه ، طوطی انجیری یکی از ۸ گونه پرنده در معرض خطر و نادر در مناطق استوایی مرطوب استرالیا می باشد.

یک قبیله ی کوچک Cyclopsittini با دو جنس طوطی کوچک شامل Cyclopsitta و Psittaculirostris می باشد. طوطی انجیری بومی اندونزی ، گینه نو و مناطق گرمسیری استرالیا می باشد. کوچکترین طوطی استرالیا می باشد. همان طور که از نام آن مشخص است رژیم غذایی آن به طور عمده از انواع گونه های انجیر که در زیستگاه های طبیعی رشد می کنند ، می باشد. هم چنین از میوه و شهد گونه های گیاهی دیگری نیز تغذیه می کند.اغلب پراکنش  در گینه نو و استرالیا در میان درختان میوه به خصوص انجیر می باشد. طوطی انجیری یک نوع طوطی کوچک ، عمدتا سبز رنگ و به شکل برگ هستند. تا حدود ۲ سالگی تفاوتی میان نر و ماده نیست ، پس از آن طوطی نر شروع به از دست دادن رنگ در پرهای سر و سینه می کند.