طوطی های کانور

آراتینگای سبز یا کانور سبز

آراتینگای سبز یا کانور سبز Green Parakeet

Green Parakeet

Aratinga holochlora

آراتینگای سبز یا کانور سبز

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید