طوطی های آمازون

آمازون بزرگ سر طلایی 

طوطی امازون سرطلایی کله زرد دوبل

آمازون بزرگ سر طلایی 

Yellow-headed amazon

Amazona oratrix

نام های رایج:

آمازون کله زرد دوبل یا سرزرد دبل

آمازون بزرگ سر طلایی

طولش 41 سانتی متر و محیط زیستش مکزیک و هوندوراس می باشد. سر و گردنش طلایی و سایر پرهایش سبز و پرهای ناحیه گردن ، سینه و پشتش همراه رگه های سبز تیره ای است. سرشانه و زیر بال هایش قرمز می باشد. برخی از آن ها دارای پر های زردی در سایر نقاط بدن هستند. به خاطر صدای گوش خراشش به عنوان پرنده خانگی مناسب نیست. به کرات در اروپا تکثیر یافته ،‌جوجه ها ابتدا سبز یک دست بوده و تنها رنگ آمیزی زرد خفیفی روی پیشانی خود دارند. معمولا 2 تخم گذارده و جوجه ها پس از 24 روز سر از تخم در آورده و 10 هفته بعد لانه را ترک می نماید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید