اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

آموزش طوطی خارج از قفس

amoozesh-tooti-2t-tricks-bird

آموزش طوطی خارج از قفس

یک روش بسیار مناسب می باشد نه به این خاطر که ممکن است طوطی خارج از قفس راحت تر باشد

بلکه به این دلیل که اگر شما هدف خود را از بیرون آوردن طوطی آموزش طوطی خارج از قفس قرار دهید

طوطی شما به این روش عادت خواهد کرد و آماده ی یادگیری خواهد شد.

به طور کلی طوطی ها داخل قفس محدوده ی خود را به خوبی حفظ می کنند اما داخل قفس به راحتی نیز ذهنشان منحرف می گردد

به همین دلیل قفس جای مناسبی برای آموزش نمی باشد.

به طور تجربی می توان گفت که قرار دادن طوطی در یک جای بلند و آموزش دادن به آن یک روش ایده آل آموزش می باشد.

قرار دادن اسباب بازی ، غذا و یا هر چیز دیگری در زمان آموزش به طوطی می تواند حواسش را پرت کند

به طور کلی مهم ترین چیز این است که طوطی تنها روی آموزش شما تمرکز داشته باشد و نه هیچ چیز دیگر.

آموزش طوطی خارج از قفس آموزش طوطی خارج از قفس

ابتدا طوطی خود را از قفس بیرون آورده و سپس آن را در یک نقطه ی بلندی قرار دهید.

سپس به طوطی خود آرامش دهید که در منطقه ی امنی ایستاده و سپس شروع به آموزش نمایید.

باید بدانید که در دفعات ابتدایی طوطی فقط متوجه رفتار شما می باشد و به نوع رفتار شما توجه می کند

و نه آموزش شما ، سپس باید اشتیاق طوطی خود را به یادگیری زیاد کنید

و زمانی که طوطی چند قدمی به سمت شما به جلو آمد باید بدانید که در این لحظه طوطی آماده ی یادگیری می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید