اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

آموزش کوتاه کردن و چیدن ناخن طوطی

چیدن و کوتاه کردن ناخن طوطی

آموزش کوتاه کردن و چیدن ناخن طوطی

اگر هنوز اهلی نشده و استرس دارد بهتر است این کار را به وقت دیگری موکول کنید

در یک جمله عرض شود که بهترین کار کوتاه نکردن ناخون – منقار – و حتی پروبال است اما در مواقعی لازم است کوتاه شوند

اگر قرار است نگهدارنده حرفه ای باشید نباید به فکر تیز بودن ناخن ها و خط خطی شدن دستانتان باشید.

مگر آنکه ناخن ها پیچ خورده و به قفس گیر می کنند

شخصی که از منقار یا ناخون های تیز فراری باشد هیچ گاه یک نگهدارنده خوب نخواهد شد

و بهتر است از حیواناتی مانند خرگوش یا ماهی نگهداری کنید

باید دقیقا از جایی که عروق خونی جریان ندارند کوتاه شود تا هم در پرنده ایجاد درد نشود و هم خون ریزی نشود.

یکبار یادم هست نزدیک بود ناخن بلند باعث مرگ طوطی خاکستری افریقایی شود

به این صورت که ناخن ها به بالای قفس گیر کرده بود

و من چند بار رد شدم و دیدم پرنده اویزان ایستاده سپس متوجه شدم اون ساعت هاست در این شرایط گیر کرده 

اگر پرنده فروش و یا دامپزشکی طوری ناخن یک طوطی یا هر پرنده ای را چید که

مقداری حتی جزئی خون راه افتاد بدانید او در حرفه خود آماتور است

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید