اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

آیا می دانستید که طوطی ها

ایا می دانستید که

آیا می دانستید که طوطی ها

1- آیا میدانید پر جمعیت ترین خانواده ی طوطی سانان مربوط به نژاد کانور ها 
با بیش از 150 زیر گونه است؟؟
2-آیا میدانید بعد از کانور ها پرجمعیت ترین خانواده مربوط به نژاد لوری و لوریکیت ها با 
بیش از 130 عضو یا گونه است؟؟
3-آیا میدانید بزرگترین
طوطی جهان طوطی آرا هیاسینث hyacinth macaw از خانواده ی ماکائو ها با طول یک متر میباشد؟؟
4-آیا میدانید کوچکترین
طوطی جهان طوطی براق( با اندازه ی 9 سانتی متر طول و 11.5 گرم وزن میباشد؟؟
5-آیا میدانید طوطی کاکادو به زبان محلی استرالیایی یهنی گاز انبر؟؟!
آیا میدانید: بیش از ۳۲۰ گونه طوطی وجود دارد
ایا میدانید : خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که بدون برگشتن میتوانند پشت سر خودرا ببینند؟
ایا میدانید : بیرون اوردن کاسکو در ساعاتی از روز بسیار ضروری است؟
ایا میدانید دو نژاد کنگو و تیمنه از لحاظ هوش تفاوتی باهم ندارند؟
ایا میدانید: برای شستن طوطی خود باید تنها از آب استفاده کنید ؟
آیا میدانید پر سر و صدا ترین طوطی ها از نژاد کاکادو ها هستند؟؟ 
آیا میدانید از 370 گونه طوطی که کشف شده 280 گونه به عنوان حیوان خانگی نگهداری
میشوند و از آن میان نزدیک به
250 گونه با موفقیت در اسارت تکثیـر میشوند ؟
آیا میدانید نگهداری طوطی سانان از مصر و یونان آغاز شد ؟ 
آیا میدانید تا به حال حدود 30 گونه از طوطی ها منقرض شده اند؟؟
آیا میدانید کاکادو به زبان استرالیایی یعنی گاز انبر؟؟
آیا میدانید عصبانی و خشن ترین عضو از خانواده ی کاکادو ها کاکادو ملوکان میباشد؟؟
آیا میدانید علت نام گذاری ماکائو اسکارلت یا ماکائو مخملی به این نام بخاطر جنس
پرهایش است که جنسی بسیار شبیه به مخمل دارد؟؟
آیا میدانید سنگین وزن ترین طوطی ، طوطی کاکاپو (در نیوزلند) میباشد که بخاطر وزن 
خود توانایی پرواز ندارد و وزن آن تا 4 کیلوگرم نیز میرسد؟؟
آیا می دانید طوطی کاسکو حیوان فوق العاده مغروری است و باید ارتفاع نگهداری آن از
سطح زمین تا نشیمنگاه حداقل 1 و نیم متر باشد !
آیا می دانید نیکوتین حاصل از کشیدن سیگار که آثار آن بر پوست انسان باقی می ماند می تواند
از طریق پاهای پرنده جذب شده و موجبات بیماری پوستی را برای وی فراهم آورد و از 
طرفی دود ناشی از کشیدن سیگار برای طوطی ها بسیار خطر ناک است.
آیا می دانید که طوطی ها برخلاف انسانها قادرند نور فرابنفش را ببینند.
ایــــا میدانیـــــــد : خرگوش هـــا و طوطی هـــا تنهـــا حیواناتــــی انـــد کــــه بدون برگشتـــــن به عقبــــــ پشت ســر خود را میبینند !
ایــــا میدانیـــــــد : بیش از ۳۲۰ گونـــه طوطـــــی وجــــود دارد !
آیا می دانید که صدای طوطی ها در زیستگاه خودشان از فاصله ی 1.5 کیلومتری قابل شنیدن است!
آیا می دانید دلیل پر سر و صدا تر بودن طوطیها در هنگام طلوع و غروب خورشید
چیست؟ طوطی هادر زیستگاه خود، در هنگام طلوع خورشید (صبح) برای آگاه کردن
افراد گله شان (گروه) از زمان حرکت، سعی در ایجاد صداهایی مختلفی می کنند
و همچنین در هنگام غروب خورشید، برای اینکه همه ی افراد گروه به موقع به آشیانه ی
خود بازگردند، باز هم سر و صدای زیادی از خود تولید می کنند!
آیا میدانید: که زبان طوطیها برخلاف زبان ما انسانها، دارای پنچ استخوان است!
آیا میدانید: که از میان طوطی ها فقط طوطی کاکاپو (که عنوان بزرگترین طوطی جهان را دارد) 
در شب بیرون می آید و صداهای غرش مانندی از خود ایجاد می کند که تا کیلومترها قابل شنیدن است!
آیا میدانید که طوطی ها هیچگاه در هنگام شب پرواز نمی کنند!
آیا میدانید که فنچ ها، کلاغ ها و سارها نیز می توانند همانند مرغ مینا
صدای انسان را تقلید کنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید