اصول تغذیه صحیح طوطی ها

انگور کولی سامبوکوس یا آقطی سیاه

انگور کولی سامبوکوس یا آقطی سیاه

بسیاری گونه های طوطی ها عاشقانه سته های میوه این گیاه را دوست دارند

این گیاه با نام های مختلفی شناخته می شود مانند

انگور کولی – سامبوکوس – آقطی سیاه یا آقطی اروپایی و… خوردمش اما مزه خاصی نداشت!

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید