رفتارشناسی و روانشناسی طوطی ها

ایا حیوان خانگی خود را از دست داده اید؟

اندوه جدایی از حیوان خانگی موردعلاقه

ایا حیوان خانگی خود را از دست داده اید؟

پرنده یا سگ یا گربه شما فرار کرده؟ یا دزدیده شده؟ یا مرده ؟

بی گمان خیلی ناراحت هستید و غصه می خورید طبیعی هم هست زیاد خودتان را سرزنش نکنید که مثلا اگر این کار را نمی کردم نمی رفت یا نمی مرد … یک نفر می گفت حاضر بودم همه کس و کارم دسته جمعی می رفتند زیر اوار اما حیوان خانگی ام را از دست نمی دادم !!

یادمه یک نفر سگش مرده بود بعد از ۱۸ سال ! خیلی افسرده شده بود یا شیرینی فروشی که بعد از ۳۵ سال طوطی اش مرده بود این گونه افراد را زیاد در خاطر دارم که حیوان خانگی خود را از دست داده و شدیدا ناراحت شده اند اما هرگز فراموش نمی کنم صحبت کسی را که حیوان خانگی خود را پس از ۱۰ سال از دست داد و یک هفته گریه می کرد و دوباره رفت و یک حیوان خانگی دیگر به خانه اورد ازش پرسیدند تو که دفعه قبل انقدر ناراحت شدی چرا دوباره حیوان به خانه اوردی؟ گفت من ۱۰ سال ازش لذت بردم و ۱۰ روز هم گریه کردم دوباره ۱۰ سال لذت می برم و ۱۰ روز گریه می کنم ارزشش را دارد نه؟!

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید