رفتارشناسی و روانشناسی طوطی ها

ایا نگهداری از حیواناتی مانند طوطی در درمان افسردگی موثر هستند؟

افسردگی طوطی

ایا نگهداری از حیواناتی مانند طوطی در درمان افسردگی موثر هستند؟

دیدگاه خودمو فقط به خاطر حمایت از حیوانات در این رابطه بیان می کنم چون می دانم در پس دیوارها چه بر سر حیوانات خانگی می آورند

متاسفانه عده زیادی بوده و هستند که فکر می کنند اگر تنها هستند وجود حیوانی مانند یک طوطی مثل کاسکو با هوش زیاد انها را از تنهایی در می اورد، البته این درست است اما اگر آن شخص اجتماعی و نرمال باشد در غیر اینصورت به سوراغ حیوان دیگری جهت نگهداری بروید زیرا طوطی ها خیلی اجتماعی هستند و بودن کنار یک فرد یا خانواده نا آرام یا کسل او را نیز پس از مدتی درگیر می سازد.

گاه  راه درمان افسردگی انیمال تراپی و آوردن حیوانات به خانه نیست خصوصا طوطی سانان که خیلی زود متوجه محیط کسل کننده می شوند

این درست است که بودن کنار پرنده و حیوانی مانند طوطی نظیر کاسکو ارامش بخش است اما فقط و فقط در هنگامی که شما صاحب خوب و سروحالی باشید. بارها دیده ام که صاحبان طوطیها طوطی خود را فقط برای انکه فکر می کنند کلاس دارد نگهداری کرده و در گوشه ای مدتها بدون توجه واقعی و عاشقانه پرنده را رها می کنند این افراد بدون انکه خود اگاه باشند ظلم بزرگی مرتکب شده که طوطی خود را از غذاهای مناسب و ازادی تحرک و سرگرمی ها و همچنین وجود یک جفت مناسب و عشق و علاقه به دور نگه می دارند. درست است که جفتیابی کمی برای طوطیان دشوار است اما دست کم باید جای جفت پرنده را بخوبی پر کنید تا زیاد احساس تنهایی نکند.

انگار حالا که زورشان به ادمهای دیگر نمی رسد و انسان ضعیفی در جامعه هستند با این کارها می خواهند تلافی را سر حیوانات خانگی خود در بیاورند!

اما ایا تنها کیست و به چه کسی تنها می گویند؟

تنها کسی است که در دنیا هیچ کسی را ندارد پس اگر برای خودتان فقط به این خاطر که همدم و یار مناسبی ندارید خود را تنها ندانید. احساس تنهایی و ترس از اینده و….حسی است که در همه انسانها وجود دارد.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید