دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

با طوطی هایی که فقط به یک نفر علاقه نشان می دهند، چه کنیم؟

یک پدیده ای در میان طوطی ها و پرندگان در اسارت است که با اصطلاح یک طوطی یک شخص مشهور می باشند که در این مورد طوطی تنها به یکی از افراد خانواده علاقه نشان می دهد و از سایر اعضا دوری می کند و حتی ممکن است در برخورد با آنها تهاجمی رفتار کند. در واقع باید بگوئیم که این رفتار یک رفتار کاملا طبیعی می باشد، اگرچه بسیاری از صاحبان طوطی ها را دچار دلهره می کند. مثلا ممکن است یک طوطی به خانم خانه علاقه مند باشد و با همسرش بسیار شدید و تند برخورد کند. برخی اوقاتف شرایط گیج کننده تر هم می شود و مثلا طوطی که به خانم خانه توجه و علاقه داشت، یک باره تصمیم می گیرد که به همسر ایشان علاقه مند شود. طوطی ها حتی ممکن است صاحب محبوب خود را از خود دور کنند. هیچ چیزی به صورت ۱۰۰% در ذهن طوطی ها وجود ندارد. یک نظریه وجود دارد که می گوید به طور کلی طوطی ها از نظر زنتیکی مستعد هستند که از خانواده جدا شوند. بنابر این نظریه اگر طوطی شما به هر دلیلی در ابتدا شما یا هر فرد دیگری را به عنوان فرد محبوب خود انتخاب کرد، دلیلی ندارد که تا پایان همان فرد را پذیرا باشد. بپذیرید که شما نمی توانید شخص محبوب طوطی را در خانه انتخاب کنید، فقط می توانید از یک سری رفتارهای طوطی جلوگیری کنید. خبر خوش اینکه لزوما همه ی طوطی ها این رفتار را ندارند و بسیاری از آنها با تمام اطرافیانشان رفتاری دوستانه دارند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید