اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

بیشتر طوطیها چپ دست اند!

طوطی های چپ دست

بیشتر طوطیها چپ دست اند!

دانشمندان استرالیایی در بررسیهای خود دریافتند

که بیشتر طوطیها ترجیح می دهند از دست چپ خود استفاده کنند.
به نظر می رسد که پدیده چپ دستی به انسان محدود نمی شود

به طوری که محققان دانشگاه “ماکواری” در سیدنی با مطالعه بر روی گروهی از طوطیها نشان دادند

که تمام این حیوانات ترجیح می دهند یا از بال، پا و چشم چپ و یا از بال، پا و چشم راست استفاده کنند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: “اساساً اگر با طوطیها ارتباط خیلی نزدیکی داشته باشید

متوجه می شوید که این پرندگان زمانی که از یک چشم خود برای دیدن اجسام استفاده کنند ازپای همان طرف برای برداشتن آن جسم استفاده می کنند.”
این پژوهشگران به منظور رسیدن به این نتایج 320 طوطی را از 16 گونه مختلف استرالیایی مورد بررسی قرار دادند.
براساس گزارش تلگراف، این تحقیقات نشان داد که حدود 47 درصد از این طوطیها چپ دست و 33 درصد راست بودند بقیه نیز “دو دستی” بودند. این در حالی است که تنها 10 درصد از انسانها چپ دست هستند

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید