بیماری های طوطی سانان

بیماری های قارچی طوطی های خانگی

قارچ ها یک امر عادی در محیط اطراف ما هستند و برخی از آنها به عنوان ساکنان عمومی پوست ، دستگاه گوارش و غشاء مخاطی شناخته شده اند . در بیشتر مواقع طوطی های خانگی سالم می توانند عفونت را از طریق سیستم ایمنی بدن دفع کنند. با این حال ممکن است سیستم ایمنی بدن با عفونت های قارچی به خطر بیفتد. Aspergillosis Infections عفونت به گونه های مختلف قارچ آسپرژیلوس می باشد که شایع ترین گونه یی آن آسپرژیلوس فومیگاتوس است که طیف وسیعی از طوطی ها و پرندگان را در اسارت آلوده می نماید. اگرچه تصور می گردد که آسپرژیلوس یک قارچ ساپروفیت ،غیر عفونی است و قادر به تولید خود به خودی نیست اما گونه های A. flavus, A. niger, A. nidulans and A. terreus به عنوان گونه های بیماری زای عفونی در پرندگان و به خصوص طوطی ها شناخته شده اند. بیماری های قارچی طوطی های خانگی بیماری های قارچی طوطی های خانگی تمام طوطی ها مستعد آلودگی به عفونت می باشند ، به خصوص طوطی های جوان و آن طوطی هایی که دارای سیستم ایمنی ضعیف تری هستند. ازدحام چندین طوطی در یک منطقه ی کوچک ، بهداشت ضعیف ، تهویه ی ضعیف ، سوء تغذیه ، قرار گرفتن در معرض سموم تنفسی ، عفونت همزمان و قرار گرفتن در محیط های مرطوب / خشک همراه با گرد و غبار منجر به افزایش تعداد اسپورهای قارچ و افزایش عفونت می گردد. در میان طوطی های خانگی کاسکو ، طوطی آمازون پیشانی آبی و مرغ مینا بیش از سایر پرندگان و با سرعت بیشتری مبتلا به آسپرژیلوس ها می گردند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید