اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

جهش های رنگی کاسکو

African Grey Parrots Wonderful Talking Birds

جهش های رنگی کاسکو

آلبینو ( بدون پیگمنت رنگی)

لوتینو ( پیگمنت های زرد)

عمده پوشش پرها سفید می باشد ولی گاهی پرهای سیاه پراکنده نیز دیده می شود incomplete ino

جهش های رنگی کاسکو Grizzles یا قرمز

جهش های رنگی کاسکو

Blues / White-tailed Mutation دارای پیگمنت سفید در دم

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید