تکثیر و پرورش جوجه طوطی

جوجه طوطی تا چه زمان نیازمند حمایت و غذای دستی است

Baby Parrot Forsale

جوجه طوطی تا چه زمان نیازمند حمایت و غذای دستی است؟

کم تجربه ها جوجه یک طوطی را فقط تا زمانی نیازمند دریافت غذای مایع به صورت دستی

(مکمل نرم مثل سرلاک) می دانند که هنوز پروبالش کامل نشده باشد.

و بیشترین نوع از طوطی هایی که قربانی این اشتباه می شوند طوطی هایی

از گونه های بزرگ جثه مثل ماکائو و کاکاتو هستند. که خریداران انها را بزرگ جثه می بینند

و فکر می کنند که حالا که خودش به غذا خوردن افتاده و جثه اش هم اندازه

همنوع بالغش شده دیگر نیازی نیست که دستی به او غذا بدهیم.

ناراحت کننده ترین قسمت کار موقعی است که این جوجه ها پس از هر وعده که غذا می خورند

و با سروصدای قطع نشدنی خود ملتمسانه مکمل نرم جهت رشد طلب می کنند صاحبشان متوجه نمی شود

او چه می خواهد و فکر می کند این صدا طبیعی است یا طوطی خودش را لوس کرده و…

در بسیاری موارد بلدیل ضعف بدنی و عدم رشد کامل دستگاه گوارش این جوجه طوطی ها

که ظاهرا بزرگ شده اند دچار اشکال شده و خونریزی کرده و فورا منجر به مرگ پرنده می شود.

که در این حالت یک علامت سوال بزرگ روی سر صاحبش ایجاد می شود

که چرا پرنده من که شرایط مطلوبی داشت و سروحال بود یکباره مرد؟

و یکی دیگر از نکات بسیار مهم وجود ترس در یک جوجه طوطی

سرلاکی با ظاهری ظاهرا بزرگ شده است.

یعنی برخی از این جوجه طوطی ها فرقی نمی کند

صید شده باشند یا پرورشی کمی بزرگ شده اند

و طبیعتا بخاطر برخورداری از هوش بالا از انسان کمی می ترسند و نمی دانند

که نیازشان به مکمل نرم را از انسان درخواست بکنند یا نه و هر بار که با سروصداهای مخصوص

و باز نگاه داشتن منقار درخواست غذا می کنند هم بخاطر اینکه کمی ترس دارند صاحبشان نمی داند

که او چه می خواهد و این کار را مشکل تر می کند. در مواردی که جوجه به اجبار به غذا خوردن انفرادی

و تغذیه از دانه هایی که جلویش قرار داده اند ادامه می دهد صددرصد از نظر جثه و زیبایی پروبال

به زیبایی آن جوجه طوطی که به مقدار لازم تا مقطع زمانی مناسب

بعنوان مکمل غذای نرم تقوتی دریافت کرده نمی رسد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید