رفتارشناسی و روانشناسی طوطی ها

خصوصیات رفتاری بارز طوطی کایک سرسیاه و سر نارنجی

طوطی کایک

انطباق و سازگاری با محیط از خصوصیات بارز طوطی کایک سرسیاه و سر نارنجی
در تحقیقات زیست شناسی سازش و تطبیق با محیط و محل زندگی خصیصه و ویژگی
ممتاز طوطی سر سیاه اعلام شده است

از دیگر خصوصیات این طوطی ها که آنها را نسبت به دیگر همنوعان خود ممتاز می سازد

توانایی صحبت کردن در
اکثر آنها است ، و دیگر خصوصیت آنها در حیات وحش پنهان کردن و استتار خود به سرعت است

آنها مانند هر
طوطی دیگر وقتی در محیط وحش قرار می گیرند بسیار به اطراف خود دقت می کنن و توجه دارند ، آنها بسیار
باهوش و کنجکاو می باشند.

از دیگر ویژگی ها داشتن نوک خمیده ای که بسیار تنومند و قوی می باشد و مناسب برای شکستن پوسته های
سخت انواع آجیل ها ، همچنین از این منقار برای بالارفتن و صعود و حمایت از خود استفاده می کنند.
از دیگر ویژگی ها به جوجه های خود به شدت توجه کرده و از آنها به سختی مراقبت می کنند و این کار را هر دو
جنس نر و ماده به طور شریکی و با هم انجام می دهند و لانه سازی هم به عهده ی هر دو است.
این طوطی ها به سرعت در برابر خطر دیگر حیوانات از خود واکنش نشان می دهند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید