دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

رفتارهای ناشی از ترس ناگهانی طوطی

ترس های ناگهانی، رفتارهایی غیر معمول و ناگهانی هستند که معمولا موجب نگرانی و ناراحتی صاحبان طوطی ها می گردند، به خصوص وقتی که به نظر می رسد که این رفتارها هیچ پایه و اساسی ندارند و یه شبه ایجاد شده اند. در این شرایط طوطی به شدت از مردم اطراف خود می ترسد و هم چنین از لمس شدن و یا حتی صداهایی که هزاران بار شنیده است واهمه دارد. به طور کلی باید گفت که هیچ دلیل واضحی برای این تغییر رفتار وجود ندارد و در درجه اول باید وضعیت پزشکی طوطی خود را بررسی کنید. ممکن است طوطی شما درد داشته باشد یا خود را مجروح کرده باشد و به این دلیل هر کاری برای لمس نشدن و در تماس قرار نگرفتن با دیگران انجام می دهد. گاهی اوقات این رفتار به دلیل رسیدن طوطی به سن بلوغ است و طوطی شما سعی در شناخت خود ،جهان و اطرافیانش دارد و کمی پرخاشگر می گردد. این رفتارها را شخصی در نظر نگیرید، طوطی شما ممکن است به برخی محرک ها واکنش دهد که البته احتمال اینکه به شما نیز واکنش بدی داشته باشد، بسیار کم است. نگران نباشید، عصبانی نشوید و پرنده ی خود را تنبیه نکنید. در اغلب اوقات این رفتار گذرا است و به زودی به حالت قبل برمی گردد ، اگر ادامه داشت به دامپزشک مراجعه کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید