رفتارشناسی و روانشناسی طوطی ها

رفتار مرتبط با ترس در طوطی سانان

طوطی

رفتار مرتبط با ترس در طوطی سانان

  • این دوره به طوطی هایی مربوط می شود که ناگهان از چیزی – حتی از همراه انسانی خود – می ترسند. صاحبان معمولاً برای من اظهار می کنند که پرنده آنها برخی اوغات بدون هیچ دلیلی می ترسد. دلیل این ترس هرچه که باشد، طرز فکر صاحب نسبت به طوطی خود با حالتی ناآگاهانه، اغلب به بدترین شکل و به سختی تعبیر خواهد شد که منجر به صدمات روحی بیشمار به پرنده می گردد . همچنین سخت خواهد بود تا پرنده دوباره اعتماد به نفس خود را بدست بیاورد. اهمیت کمی دارد که کدام رفتار طوطی باعث عصبانیت شما شده و خلق تان را تنگ کرده، بلکه باید با آرامش نفس بکشید. اگر طوطی احساس کند که صاحبش هم ترسیده یا خیلی عصبانی شده، ممکن است شروع به گاز گرفتن کند و درپی آنچه که رخ می دهد، ممکن است از آن پس سخت اعتماد کند و دیر به حالت دوستی اول بازگردد. برای دوباره به دست آوردن او باید صبر و توجه زیادی داشت. اگر پرنده چنین حالت و شرایطی را تجربه کرد می بایست از نگاه کردن مستقیم به او دوری کرد و همچنین با آرامش و سکوت پیرامون او جابجا شد تا مضطرب و یا تحریک نشود. به جای دست کاری کردن او، زمانی را، برای مطالعه کردن یا تلویزیون تماشاکردن، یا نشستن نزدیک او بگذرانید، درحالیکه رفتاری آرام و راحت اتخاذ می کنید. صبر لازم است و نباید یک تغییر سریع رفتار از او انتظار داشت. او قادر است چند هفته ای را سپری کند پیش از آنکه اعتماد کامل دوباره برقرار شود. پرنده باید برای دوستی دوباره خود اراده کند و نباید تحت فشار قرار گیرد.
    اگر یک طوطی ناگهان از شخصی بترسد، شاید فقط برای این است که شخص یک لباس غیرعادی پوشیده است، یا رنگی که طوطی دوست ندارد. نباید این رفتار را با یک ترس دائم اشتباه کرد. برای مثال، زمانیکه من یک بلوز گلدار می پوشم لوریکیت من از بالارفتن روی دستم امتناع می کند و حتی ممکن است برای فرار از نزدیک شدن به من به هر جایی درون قفس خود پرواز کند.
  • نوشته رزماری لو parrots.org  World Parrot Trust  کتاب زندگی با طوطی
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید