اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

روش آموزش اشتباه طوطی

آموزش به طوطی حرکات نمایشی

روش آموزش اشتباه طوطی

تصمیم گیری برای آموزش و تمرین دادن طوطی یک کار فوق العاده است.

شما می توانید از ترفندهای سرگرم کننده و دستورات کاربردی برای آموزش طوطی خود استفاده نمایید

و با طوطی خود ارتباط برقرار نمایید.با این حال شما باید از روش های آموزشی اشتباه طوطی اجتناب نمایید.

انجام روش های آموزشی اشتباه منجر به استرس طوطی می گردد.

جلسه آموزشی اجباری طوطی در ابتدا پیش از آموزش باید مطمئن باشید که طوطی راحت است و این می تواند کلید موفقیت شما باشد

شما برای آموزش طوطی باید از مکان و زمان مناسب استفاده نمایید

و طوطی نباید بیش از حد گرسنه یا تشنه یا خواب آلوده باشد. _ ضربه زدن به طوطی هرگز به طوطی خود ضربه نزنید

چرا که آناتومی بدن طوطی بسیار ظریف و حساس است و با هر ضربه ی کوچکی آسیب می بیند.

آموزش یک طوطی گاهی اوقات خسته کننده است اما به خاطر داشته باشید که تحت هیچ شرایط نباید به طوطی خود آسیب برسانید.

فریاد زدن سر طوطی طبیعت انسان این است که هنگام ناراحتی یا نا امیدی

یا هنگامی که از کسی اشتباهی سر می زند فریاد می کشد ، به خاطر داشته باشید

که طوطی به هیچ وجه دلیل ناراحتی و داد زدن شما را نمی فهمد .

نادیده گرفتن طوطی اگر در جلسات اول آموزش طوطی شما به خوبی همکاری نمی کند

هیچ گاه نباید طوطی خود را نادیده بگیرید، بلکه بهتر است برای یادگیری بیشتر و جذابیت آموزش از روش های سرگرم کننده برای طوطی استفاده کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید