اصول تغذیه صحیح طوطی ها

رژیم غذایی طوطی های کوچک

راهنمای تغذیه غذای طوطی های کوچک

رژیم غذایی طوطی های کوچک

مانند عروس هلندی و مرغ عشق بر پایه دانه های مخلوط

و مکمل ها و همچنین میوه و سبزیجات تازه می باشد

این طوطی ها در طبیعت کرم شکار می کنند که برای پروتیین جایگزینهایی ذکر خواهد شد.

رژیم غذایی طوطی باید متنوع باشد .عروس هلندی به انتخاب گر شهرت دارد

به این معنا که وقتی غذاهای جدید را در ظرفش می گذارین آنهایی که دوست دارد

را انتخاب می کند بهتر است تنوع میوه و سبزیجات را زیاد کنین و از صبح زود در احتیار پرنده بگذارید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید