اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

ریسک سنگدلانه قاچاقچیان پرندگان زینتی,کاکادو در بطری !

قاچاق طوطی

ریسک سنگدلانه قاچاقچیان پرندگان زینتی,کاکادو در بطری !

بیش از 24 طوطی کاکاتو توسط پلیس اندونزی در بندر تانجونگ از دست قاچاقچیان نجات داده شد و متاسفانه تعدادی نیز بدلیل تحمل شرایط بد کشته شدند.

باقیمانده جهت دریافت مراقتهای پزشکی تحت نظر قرار گرفتند.

قاچاقچیان قصد داشتند این کاکاتوهای کاکل زرد را با جاسازی در بطری های آب از مرز گذر دهند و با قیمت هر قطعه 650 £ بفروش برسانند (حدودا دونیم میلیون تومان)

درحدود 40 درصد پرندگان در طول فرایند قاچاق و تجارت غیرقانونی تلف می شوند.

بدلیل جنگل زدایی و شکار غیرمجاز و سختی پرورش

این گونه یعنی طوطی کاکل سفید کاکل زرد به عنوان یک گونه در خطر نابودی،

توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در سال 2007 ذکر شده.

کاکاتوهای کاکل زرد بصورت طبیعی و در شرایط مطلوب زیستگاه سالانه تنها 2 تخم را می توانند با موفقیت به ثمر برسانند

بررسی های اخیر نشان می دهد کمتر از 7هزار قطعه از این پرنده در طبیعت باقی مانده

اکثرطوطی ها ممنوع از تجارت بین المللی هستند

و تنها آن دسته که در اسارت پرورش یافته اند تحت شرایطی می تواند مجوز جابجایی برای آنها صادر شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید