دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

سایتیس چیست؟

سایتیس چیست؟ سایتیس (کنوانسیون منع تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض) در سال ۱۹۷۳ برای برخی از گونه های در خطر انقراض در برابر بهره برداری بی رویه از طریق کنترل و برقراری محدودیت هایی در تجارت (صادرات و واردات ) آن ها در واشنگتن به تصویب رسید که دارای یک مقدمه، ۲۵ ماده و ۳ ضمیمه می باشد و هم اکنون ۱۶۰ کشور را به عنوان عضو رسمی دارد. این کنوانسیون یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی محیط زیست در راستای حفظ تنوع زیستی جانوران و گیاهان می باشد. ایران در سال ۱۳۵۵ و به لطف حکومت پهلوی به عضویت این کنوانسیون درآمد و مرجع ملی آن سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. کنترل ورود و خروج گونه ها و وضعیت آنها، اطمینان از استفاده ازگونه ها به مقاصد انسانی ، صدور تائیدیه، پیشنهاد برای انظمام یا خروج گونه ها از ضمائم، شرکت فعال در کمیته ها و پرداخت حق عضویت از تعهدات کشورها می باشد گونه ها برحسب اهمیت و درجه قریب الوقوع بودن انقراض آن ها در یکی از فهرست های ۳ گانه ضمائم درج و تجارت آن ها طبق مقررات تحت کنترل قرار می گیرد: ضمیمه I: تمام گونه های درمعرض خطر انقراض را در برمی گیرد و تجارت این دسته از گونه ها تحت کنترل شدید قرار دارد تا بقای آنها بیشتر به خطر نیافتد. صدور مجوز برای این گونه ها تنها در شرایط خاص انجام پذیر است ضمیمه II: گونه هایی را در بر می گیرد که چنانچه تجارت آن ها تحت کنترل و نظارت جهانی قرار نداشته باشد بزودی در خطر انقراض قرار خواهند گرفت. ضمیمه III: دربرگیرنده گونه هایی است که هر کشور متعاهدی به علت وضعیت خاص برخی از گونه ها در قلمرو ملی علاقه مند به اعمال مقررات کنوانسیون برای این گونه ها بوده و برای کنترل آن ها به همکاری های جهانی نیازمند هستند. چرا سایتیس مورد نیاز است؟ هدف این کنوانسیون اطمینان در این مورد است که تجارت جهانی نمونه های جانوران و گیاهان وحشی بقای آن را تهدید نمی کند. سایتیس چگونه عمل می کند؟ سایتیس با تحت کنترل قرار دادن تجارت بین المللی در نمونه هایی از گونه های انتخابی در جهت کنترل های خاص عمل می نماید. کل واردات، صادرات، صادرات مجدد و جابجایی آن دسته از گونه هایی که تحت پوشش کنوانسیون هستند، باید مورد تایید یک سیستم صدور مجوز قرار گیرد. از مدارک لازم برای ورود و صدور گونه ها می توان به : مشخصات کامل و نشانی وارد و صادر کننده، نام کشورهای مبداء و مقصد، نام دقیق و علمی گونه و مشخصات آن، تعداد، قصد از ورود و خروج، مجوز سایتیس کشور مبداء، تائیدیه سازمان دامپزشکی مبنی بر سالم بودن گونه و ارائه مدرکی دال بر صلاحیت نگهدارنده می توان اشاره نمود. بر اساس قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط ، کسانی که بدون اخذ مجوز مبادرت به ورود و خروج و تجارت غیر قانونی جانوران وحشی نمایند مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهند بود. کنوانسیون به دلیل اهداف و وظایف آن دارای ماهیت اجرائی، فنی و حقوقی و به لحاظ برخورداری از یک سیستم نظارت و کنترل تجارت گونه ها در گمرکات و مرزها و تعهد یاتا(IATA) در رعایت مقررات آن و اطمینان از صدور مجوز حمل و نقل برای گونه ها دارای ضمانت اجرائی مناسبی است.v

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید