پاراکیت ها

شاه طوطی مالابار یا مالابار پاراکیت 

Blue-winged parakeet

شاه طوطی مالابار یا مالابار پاراکیت

Malabar Parakeet

Psittacula columboides

Blue-winged parakeet

MALABAR PARAKEET با نام علمی Psittacula columboides هم چنین با نام پاراکیت بال آبی

نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۸ سانتی متر ولی اطلاعاتی از وزن تقریبی بدنش در دسترس نیست.

در جنس نر ناحیه ی سر و سطح بالایی بدن به رنگ خاکستری می باشد، گونه سبز رنگ و هم چنین ناحیه اطراف چشم نیز سبز می باشد. اطراف تاج آبی رنگ است. چانه سیاه و یک سری خطوط روی سطوح پائینی گونه می باشند. ناحیه یقه با یک خط سیاهی محاصره شده است که زیر آن یک خط سبز و پس از آن یک خط آبی دیده می شود. در ناحیه پشت تا سطح بالایی دم با رنگ سبز- آبی پوشیده شده است. سطح رویی بال ها به رنگ سبز-زرد دیده می شود. سطح زیرین بال با پرهای آبی کم رنگ پوشیده شده است. هم چنین نوک پرهای دم به رنگ زرد دیده می شوند. فک بالایی زرد رنگ و فک پائینی قهوه ای رنگ است. چشم ها زرد رنگ می باشند.

طوطی ماده دارای باندهای سبز -آبی در اطراف گردن می باشند. روی صورت و تاج کمترین سطح سبز رنگ را دارند. ناحیه سینه و شکم سبز رنگ و اغلب در هاله ای از خاکستری قرار دارد. منقار سیاه رنگ می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید