طوطی های منقرض شده

شناسایی گونه جدید طوطی در جزایر چتم

Chatham kaka

شناسایی گونه جدید طوطی در جزایر چتم

توصیف گونه جدید طوطی از جزایر چتم

Nestor chathamensis

Chatham kaka

به طور رسمی نیوزلند دارای یک گونه طوطی جدید است

اما متاسفانه به نظر می آید که محققین شانس مواجه شدن

با یک عدد طوطی زنده از آن را نداشته باشند

به این دلیل که این طوطی در چند صد سال گذشته منقرض گردیده است
تجزیه و تحلیل استخوان های فسیل این طوطی تایید می کند که طوطی جزایر چتم یک طوطی متمایز است

و می تواند به عنوان گونه جدید توصیف گردد.

تیم تحقیقاتی به طور رسمی نام این طوطی منقرض شده

را در آخرین شماره مجله جانور شناسی Linnean Society اعلام کرد و آن را ‘Nestor chathamensis’ نام گذاری کرد.

توصیف گونه جدید طوطی از جزایر چتم توصیف گونه جدید طوطی از جزایر چتم

دانشمندان اولین بار استخوان های این طوطی بزرگ را در قرن ۱۹ پیدا کردند ولی در آن زمان آنها دچار سردرگمی بودند

و آن را به گونه های که آ ، کاکا و یا کاکاپو نسبت می دادند. اما با این حال به طور کلی باید گفت که این استخوان های گونه ناشناخته

اولین بار در دهه ۱۹۹۰ مطرح گردید. مطالعات جدید و بررسی های مولکولی روی DNA این طوطی نشان داد که این استخوان های باستانی کاملا متعلق به یک گونه جدید است و در عین حال نزدیک ترین رابطه ی فیلوژنیک را با طوطی کاکا در نیوزلند دارد.

به نظر می رسد سردرگمی در مورد این طوطی در دهه های گذشته مربوط به شباهت بسیار زیاد این طوطی با کاکا می باشد که فقط منقار آن از کاکا کوتاهتر است و از کاکاپو بلندتر است . به نظر می رسد که دلیل انقراض این طوطی ورود انسان به این جزایر بوده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید