طوطی های آمازون

طوطی آمازون شانه زرد

YELLOW-SHOULDERED AMAZON

طوطی آمازون شانه زرد YELLOW-SHOULDERED AMAZON

با نام علمی Amazona barbadensis هم چنین با عناوینی چون :

طوطی آمازون بال زرد و طوطی شانه زرد نیز مشهور می باشد.

طول بدن طوطی آمازون چیزی حدود ۳۳ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۲۷۰ گرم می باشد و تنها دارای یک نژاد می باشد.

هر دو طوطی نر و ماده بالغ دارای بدنی سبز رنگ با الگوی سیاه رنگ می باشد. پیشانی و تاج سفید رنگ می باشد.

ناحیه ی اطراف چشم و گونه ها زرد رنگ می باشد.

هم چنین ران پاها نیز زرد می باشند.

محل خمیدگی بال ها نیز زرد رنگ است.

دم سبز رنگ است و در پایه به رنگ نارنجی / قرمز دیده می شود.

منقار به رنگ استخوانی، حلقه چشم خاکستری کم رنگ و چشم ها قرمز/نارنجی می باشند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید