طوطی های آمازون

طوطی آمازون منقار سیاه

BLACK-BILLED AMAZON

طوطی آمازون منقار سیاه

BLACK-BILLED AMAZON با نام علمی Amazona agilis هم چنین با عناوین:

طوطی آمازون سبز و فعال نیز مشهور می باشد.

طول بدن این طوطی ۲۵ سانتی متر و هیچ اطلاعاتی از وزن تقریبی آن در دسترس نمی باشد.

طوطی آمازون منقار سیاه تنها دارای یک نژاد می باشد. در طوطی نر پرهای پروازی

عمدتا سبز رنگ به همراه پرهای سبز/زرد در سطح پائینی بال می باشد. پرهای گردن به رنگ سیاه

کمی بور و به همراه پرهای اولیه قرمز رنگ هستند. دم سبز رنگ و در پایه به رنگ قرمز

دیده می شوند. منقار خاکستری و در پایه کمی کم رنگ تر دیده می شود. حلقه چشم خاکستری

تیره و چشم ها قهوه ای تیره می باشند.

طوطی ماده کاملا مشابه طوطی نر می باشد و فقط پرهای اولیه به جای رنگ قرمز به رنگ سبز دیده می شوند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید