انواع گونه های طوطی سانان

طوطی آواز خوان

Geoffroyus heteroclitus

طوطی آواز خوان

SINGING PARROT با نام علمی Geoffroyus heteroclitus

هم چنین با عناوین : طوطی آواز، طوطی سر زرد  سر زرد مطرح می باشد.

طول بدن طوطی آواز خوان ۲۵ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۱۶۰-۱۹۵ گرم می باشد.

به طور کلی طوطی آواز خوان دارای دو نژاد : G.h. heteroclitus, G.h. hyacinthinus می باشد.

در نژاد G.h. heteroclitus طوطی نر بالغ به طور کلی سبز رنگ است و سر زرد رنگ می باشد.

یقه در اطراف گردن خاکستری/یاسی، پوشش زیر بال سبز رنگ، حلقه چشم خاکستری،چشم ها زرد رنگ می باشد.

در طوطی ماده سر خاکستری رنگ، فاقد یقه در اطراف گردن است و منقار به رنگ خاکستری دیده می شود.

در نژاد G.h. hyacinthinus طوطی نر بالغ دارای باند آبی رنگ در ناحیه ی بال می باشد.

طوطی ماده سر آبی/ خاکستری تیره تری می باشد که به گردن و گونه ها وصل می شود.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید