طوطی های انجیری

طوطی انجیری بزرگ

Large Fig Parrot

طوطی انجیری بزرگ

Large Fig Parrot

Psittaculirostris desmarestii

اندازه:18 سانتیمتر

وزن:108 گرم

نادر در اسارت

2 تخم در هر دوره

زمان هچ:25 روز

ترک لانه:8 هفته

زیستگاه:گینه نو

گزارش IUCN حداقل نگرانی

این نژاد همچنین با نام های Flame-headed Fig Parrot و Desmarest’s Fig Parrot شناخته میشود

که از خانواده ی Psittaculidae هاست. معمولا در غرب جزیره ی پاپوان , اندونزی و گینه ی نو یافت میشود

نر و ماده ی بالغ شبیه یکدیگر اند و تفاوتی ندارند

زیستگاه طبیعی آن عبارتند از جنگل و دشت های نیمه گرمسیری و گرمسیری مرطوب،

این نژاد دارای شش گونه میباشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید