طوطی های انجیری

طوطی انجیری دسمارست

Large Fig Parrot

طوطی انجیری دسمارست

هم چنین با عناوینی چون: طوطی انجیری بزرگ، طوطی کوتوله دسمارست،

طوطی انجیری سر طلایی و طوطی کوتوله سر طلایی نیز مشهور می باشد.

طول بدن طوطی انجیری دسمارست ۱۸ سانتی متر

و وزن تقریبی آن چیزی حدود ۱۰۸-۱۲۸ گرم می باشد.

بالغ نر و ماده پیشانی و گونه ها به رنگ نارنجی/قرمز دیده می شوند

و در ناحیه ی تاج با رنگ زرد ادغام می شوند.

گردن به رنگ آبی و زیر چشم ها نیز دارای نقطه های آبی می باشد.

گونه ها و پوشش گوش سبز رنگ با لبه های برنزی/ زرد رنگ،

در ناحیه ی بالای سینه خطوط آبی رنگ و زیر آنها خطوط قرمز رنگ دیده می شوند.

منقار خاکستری/مشکی و چشم ها قهوه ای تیره می باشند.

در نژاد P.d. intermedia: هر دو طوطی بالغ نر و ماده مشابه نژاد اول می باشند

با این تفاوت که در این نژاد رنگ نارنجی پر رنگ تری در ناحیه ی تاج دیده می شود

و رنگ سبز و زرد در گونه ها کم رنگ تر می باشد.

رنگ آبی در ناحیه ی گردن به کمترین میزان خود می رسد.

در نژاد P.d. occidentalis: هر دو طوطی بالغ در ناحیه سینه و چانه به رنگ زرد/طلایی می باشند

که در ناحیه ی گوش فقط به رنگ زرد هستند.

در ناحیه ی زیر چشم رنگ آبی کمتر دیده می شود و عمدتا سبز رنگ می باشد

و رنگ آبی در ناحیه ی گردن اصلا دیده نمی شود.

در نژاد P.d. blythii: هر دو طوطی بالغ مشابه نژاد occidentalis می باشند

با این تفاوت که رنگ زرد/نارنجی در ناحیه ی چانه بسیار کم رنگ تر است و نواحی آبی زیر چشم اصلا دیده نمی شوند.

در نژاد P.d. godmani: طوطی نر در ناحیه ی زیر چشم فاقد نواحی آبی رنگ است،

تاج به رنگ نارنجی/قرمز، پوشش گوش و چانه به رنگ زرد روشن

و در طوطی ماده باند زرد رنگ در ناحیه ی عقبی گردن دیده نمی شود.

در نژاد P.d. cervicalis: هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد godmani می باشند

با این تفاوت که ناحیه ی پشت گردن به رنگ آبی می باشد.

در ناحیه ی سینه باندهای آبی تیره دیده می شوند و ناحیه ی سینه و شکم به رنگ نارنجی می باشند.

DESMAREST’S FIG PARROT با نام علمی Psittaculirostris desmarestii

این طوطی زیبا دارای ۶ نژاد:

P.d. desmarestii, P.d. intermedia, P.d. occidentalis, P.d. blythii, P.d. godmani, P.d. cervicalis می باشد.

در نژاد P.d. desmarestii: در هر دو طوطی

طوطی انجیری سر طلایی

Golden-headed Fig Parrot با نام علمی Psittaculirostris desmarestii

هم چنین با عناوین طوطی انجیری دسمارست، طوطی انجیری بزرگ، طوطی کوتوله دسمارست

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید