طوطی های انجیری

طوطی انجیری سینه نارنجی

ORANGE-BREASTED FIG PARROT

طوطی انجیری سینه نارنجی ORANGE-BREASTED FIG PARROT با نام علمی

Cyclopsitta gulielmitertii هم چنین با عناوین طوطی انجیری ویلیام و طوطی انجیری پادشاه هلند

نیز شناخته شده است. طول بدن طوطی انجیری سینه نارنجی چیزی حدود ۱۳ سانتی متر

و وزن تقریبی آن ۲۸-۳۵ سانتی متر می باشد. این طوطی دارای ۷ نژاد

C.g. gulielmitertii, C.g. nigrifrons, C.g. ramuensis, C.g. amabilis, C.g. suavissima, C.g. fuscifrons, C.g. melanogenia می باشد.

در اینجا به خصوصیات مرفولوژیکی ۳ نژاد مهم آن می پردازیم که البته تمامی نژادها به طور عمومی مشابه هستند

و فقط در موارد خاصی با هم تفاوت دارند. در نژاد C.g. gulielmitertii:

در طوطی نر ناحیه پیشانی و تاج تا ناحیه ی پشت چشم ها به رنگ آبی تیره دیده می شود.

گردن، گونه ها و طرفین سر به رنگ زرد کم رنگ، یک الگوی سیاه رنگ در پشت چانه، سینه و سطح بالایی شکم به رنگ نارنجی، پوشش داخلی بال زرد رنگ به همراه باندهای زرد کم رنگ در ناحیه ی زیر بال، منقار خاکستری/مشکی و چشم ها قهوه ای تیره می باشند. طوطی ماده مشابه طوطی نر است با این تفاوت که در ناحیه ی صورت تا چانه به رنگ زرد کم رنگ تری است و در پشت به رنگ مشکی می باشد. بالای چانه دارای نوارهای سبز/آبی و پوشش گوش تا گردن به رنگ نارنجی و سطح پائینی چانه به رنگ سبز می باشد. در نژاد C.g. nigrifrons: هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد gulielmitertii می باشند با این تفاوت که ناحیه ی پیشانی تا پشت چشم به رنگ سیاه می باشند. در نژاد C.g. ramuensis: هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد amabilis می باشند با این تفاوت که پیشانی تا پشت چشم به رنگ آبی کم رنگ و سیاه دیده می شوند.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید