طوطی های انجیری

طوطی انجیری چهار چشمی

Double-eyed Fig Parrot

طوطی انجیری چهار چشمی

Double-eyed Fig Parrot

Cyclopsitta diophthalma

اندازه:13 تا 16 سانتیمتر

وزن:42 تا 55 گرم

در اسارت نادر است

2 تخم در هر دوره

زمان هچ:21 روز

ترک لانه:6 یا 7 هفته

زیستگاه:گینه نو

گزارش IUCN :حداقل نگرانی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید