انواع گونه های طوطی سانان

طوطی ببری مادارسز

MADARASZ’S TIGER PARROT

طوطی ببری مادارسز MADARASZ’S TIGER PARROT

با نام علمی Psittacella madaraszi هم چنین با عناوین طوطی کوچک ساده و طوطی زمینی ماداراسز نیز مشهور می باشد.

طول بدن این طوطی چیزی حدود ۱۴ سانتی متر و وزن تقریبی آن چیزی حدود ۳۴-۴۴ گرم می باشد.

طوطی ببری ماداراسز دارای ۴ نژاد: P.m. madaraszi, P.m. huonensis, P.m. hallstromi, P.m. major می باشد.

در نژاد P.m. madaraszi: طوطی بالغ نر دارای زیتونی/قهوه ای می باشد،

مرکز تاج به رنگ زرد که یک ظاهر ظریف و مات به آن داده است. گلو و گونه ها دارای نقاط زرد کم رنگ تری هستند.

سطح بالایی سینه به رنگ زیتونی/قهوه ای کم رنگ تری است. سطح زیری دم به رنگ قرمز، سطح بالایی دم به رنگ سبز به همراه نوارهای باریک محدود سبز،زرد و سیاه می باشد. منقار خاکستری/آبی به همراه نوک سفید رنگ است. چشم ها قرمز/قهوه ای می باشند. طوطی بالغ ماده در پیشانی کم رنگ تر از طوطی نر است و چشم ها قرمز رنگ هستند و در سایر موارد مشابه طوطی نر می باشد. در نژاد P.m. huonensis: طوطی نر در ناحیه ی تاج زرد تر از نژاد قبلی می باشد. در نژاد P.m. hallstromi: طوطی نر به طور کلی تیره تر از نژاد اول می باشد. سر به رنگ قهوه ای تیره، ولی در مرکز تاج رنگ زرد بیشتری دیده می شود. در نژاد P.m. major: طوطی نر و ماده هر دو مشابه نژاد اول می باشند ولی جثه ی بزرگ تری نسبت به آن دارند.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید